Főépítészi társulás

Főépítészi Társulás

Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás 2007 évben jött létre a jelenlegi formájában . A monori statisztikai kistérség települései közül 11 önkormányzat -- 4 városi és 7 községi -- határozott úgy, hogy a településrendezéssel kapcsolatos döntéseik szakmai előkészítését, amelyhez önkormányzati főépítészt kell alkalmazni, (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (6) bekezdés) társulási formában, a főépítész közös foglalkoztatásával oldják meg.
Ez a lehetőség és módszer alapvetően költségmegtakarítást jelent a társult önkormányzatoknak.
Az országunkban több mint 3000 önálló önkormányzatot, települést számlálunk. Ennyi főépítészi munkakört létesíteni és fenntartani nehezen elképzelhető, mitöbb nincs is ennyi, a feladatot felvállaló szakember. A társulási formában működtetett főépítészi irodák hálózata azonban hosszabb távon lefedheti a teljes önkormányzati rendszert.
Monor és térségében, a klasszikus "járás" települései már régebben felismerték az együttműködésen alapuló területfejlesztési lehetőségeket, területfejlesztési társulást hoztak létre önkéntesen és működtettek is a statisztikai kistérségi társulások kötelező létrejöttéig. A területfejlesztési-, területrendezési- feladatok szoros összefüggésben vannak a településfejlesztési-, településrendezési feladatokkal és ezek koordinátora minden szinten -a településben, a térségben , a megyében, a régióban és az országban- a főépítész. Térségünk települései már 1997-től társulási formában foglalkoztak a területfejlesztés kérdéseivel, 2000-től pedig a főépítészi feladatok is beintegrálódtak a területfejlesztési társulásba. A területfejlesztési társulás titkára önkormányzati, kistérségi főépítészként is tevékenykedett. Ebben az időszakban a térség településeinek mindegyike elkészítette az újabb jogszabályoknak megfelelő településrendezési eszköz-rendszerét.
A monori statisztikai kistérségben megkezdte a működését a Többcélú Önkormányzati Társulás is amelynek keretei között már nem működhetett a főépítészi funkció.
A statisztikai kistérség nem minden települése tartott igényt az ilyen formájú megoldásra. A területfejlesztési társulást 2007-ben megszüntették az önkormányzatok.
A főépítészi feladatok azonban nem "estek szét" a településekre, sem a főépítész sem a döntéshozók nem tartották megfelelőnek a részmunkaidős vagy megbízási szerződéses főépítész státust. Létrehozták a Főépítészi Társulást és a főépítész főállásban, munkaszerződéssel és munkaköri leírás alapján végzi a munkáját.
A "virtuális" Főépítész Irodát ezzel a Honlappal --az építésügyért felelős minisztérium támogatásával-- hoztuk létre, ezzel is segítve az adminisztrációs munkát és csökkentve annak költségeit.